LIST DO VIDVIDUVACHYV SITE

Z poważaniem Dyrektor Centrum Badawczego „słowiańskiego świata” Doktor nauk historycznych, profesor Michaił Anatoljewicz ZhurbaDrodzy przyjaciele i zwolennicy!

Każdy, kto interesuje się historią, którzy dbają o los Ukrainy i cywilizacji europejskiej współpracy powitalny. Wszyscy stoją na brzegu rzeki i patrząc na historię wodą, starając się uchwycić sens przeszłości. W obecnych okolicznościach dramatyczny rozwój niezależnej, demokratycznej Ukrainy, jego krajowy i duchowe odrodzenie wzmocniła potrzebę przywrócenia bezstronnej historii narodów słowiańskich do których rodziny są ukraiński. Centrum Badawcze „Słowiański świat”, który w swojej strukturze zawiera biograficzny historyczny laboratorium została założona w 2010 roku. Tematem jego pracy było badanie problemów historii i kulturze narodów słowiańskich. Centrum ma na celu popularyzację osiągnięć badań świat słowiańskich metodologicznej, studia historiograficzne, demonstracja nowoczesnych praktyk badawczych w kontekście cywilizacji porównawczej, wracając od zapomnienia wybitnych postaci kultury słowiańskiej. Centrum praca koncentruje się na współpracy z instytucjami badawczymi krajowych i zagranicznych, organizację wspólnych projektów badawczych, konferencji i seminariów. Witryna przewiduje umieszczenie specjalistycznych informacji tła i bibliografii.