Монографії

Версія для друку
 1. Мотика Ґжеґож. Від волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-український конфлікт 1943‒1947 рр.

 2. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада ‒ 1 грудня 2015 року, м. Київ

 3. Гетьманчук М. П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.)

 4. Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії / Інститут української мови НАН України.

 5. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи

 6. Історичний епос східних словʼян: збірник праць

 7. Україна-Польща важкі питання. ‒ Т. 1-2: Матеріали II міжнародного семінару істориків "Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках"

 8.  Козак Д. Н. Поселення неврів, слов’ян та германців на Стирі

 9. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвіциду. Документи і матеріали

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

 1. Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII ‒ початок XX ст.): Джерела, структура стану, роди 

 2. Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий та суспільний дискурси

 3. Широкорад А. Б. Русь и Литва   

 4. Славяне и Русь (в зарубежной историографии)  

 5. Кінан Едвард. Російські історичні міфи 

 6. Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви 

 7. Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики

 8. Нагорна Л. П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії 

 9. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным 

 10. Тымовский Михал, Кеневич Ян, Хольцер Ежи. История Польши

 11. История Словакии 

 12. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы  

 13. Турченко Г., Турченко Ф. Проект "Новоросія": 1764–2014. Ювілей на крові 

 14. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність 

 15. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів

 16. Вульф Л. Изобретая восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения 

 17. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад. 

 18. Гісторыя Беларусі: У 6 т. – Т. 1: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. 

 19.  Гісторыя Беларусі: У 6 т. – Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага