Славістична біографістика

Версія для друку
Питання персоніфікації історії, вивчення життя і діяльності визначних діячів є одним із важливих завдань сучасної науки. Проблема славістичної біографістики, як галузі історичного знання, актуалізувалася у другій половині 80-х – на початку 90-х років минулого століття. Впродовж останніх двох десятиліть біографічні дослідження поступово виокремлюються у самостійну галузь знань. Звернення до вивчення історії в особах, наукової і творчої спадщини вчених, які зробили внесок у розвиток та становлення слов’янознавства, висвітлення їх життєвого й творчого шляху, повернення до їхніх праць є особливо актуальним нині в контексті практичних завдань культурного єднання слов’янських народів.

Cлавісти за країною їх діяльності: