СПІВРОБІТНИКИ

Версія для друку
ЖУРБА МИХАЙЛО
 
 
Український історик. Доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, директор науково-дослідницького центру «Слов'янський Світ», завідувач кафедри історії та археології слов'ян Факультету історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, головний редактор наукового фахового часопису «Вісник аграрної історії» та міжнародного наукового журналу «Euro-American Scientific Cooperation». Є керівником наукової школи «Громадсько-політичні рухи та організації в країнах Центрально-Східної Європи». Науковий консультант і керівник понад 20 дисертацій, з них 3 — докторських і 17 — кандидатських. Член кількох Спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України та всесвітньої історії. Автор понад 200 наукових праць, серед них 11 монографій.
Падалка Сергій

Падалка Сергій

 

Доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник інституту історії НАН України, заступник директора науково-дослідницкого центру "Слов'янський світ". Провідний науковий співробітник відділу новітньої історії інституту історії НАН України.
СУШКО ОЛЕКСАНДР

Сушко Олександр

 

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов'ян, директор Факультету історичної освіти. Дослідник проблем історії України в міжвоєнний період і в період Другої світової війни. Опублікував понад 80 наукових праць, серед яких 3 монографії.
Виговський Микола
Виговський Микола
 

 

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов'ян, заступник директора з навчально-методичної роботи. Науковий інтерес - суспільно-політичне життя інтелігенції України в роки сталінського тоталітарного режиму 1920 - початок 1950 рр Науковий доробок Виговського М.Ю. складає понад 100 наукових праць, серед яких 4 монографії.
.
Карольчак Казімєж

Карольчак Казімєж

Доктор наук, професор, ректор Краківського педагогічного університету (Польща). Його наукові інтереси зосереджені на соціальних структурах ХІХ століття - першої половини ХХ століття, з особливим акцентом на поміщиках і буржуазії. Також досліджує генеалогію, історію Львова і Кракова, парламентаризм, національні і релігійні проблеми.
Іван Ілчев

Ілчев Іван

Болгарський історик, ректор Софійського університету в 2008-2015 роки, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Болгарської академії наук.
Морозов Анатолій

Морозов Анатолій

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, академік Академії історичних наук
Карєв Дмитро

Карєв Дмитро

Доктор історичних наук, професор, зав.кафедри економічної теорії Гродненського державного університету ім. Я. Купали (Білорусь). Науковий інтерес - білоруська і українська історіографія кінця XVIII ст. – 20 рр. початку ХХ ст. Науковий доробок складає понад 40 наукових праць.
Марчук Василь

Марчук Василь

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Напрями наукових досліджень: проблеми політичної історії України, національно-демократичних традицій державотворення і історії церкви в Україні. Автор і співавтор понад 250 наукових публікацій, окремі з яких опубліковані за кордоном. Член редколегій 5 наукових журналів.
Комар Володимир

Комар Володимир

Завідувач кафедри історії слов’ян, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин. Сфера наукових зацікавлень: історія Польщі, політична думка і міжнаціональні відносини в Польщі 1918 – 1939 рр., українсько-польські взаємини, історія славістики. Член редколегій українських і зарубіжних наукових журналів та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні. Входить до складу Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних та культурних зв’язків.