Чеська мова

Версія для друку
Чеська мова

Зміст:

 1.     Про чеську мову

 2.     Історична довідка

 3.     Відео та  аудіо курси, уроки

 4.     Джерела, література та корисні посилання

 5.     Цікаві факти про Чехію

 6.     Фото

1. Історична довідка

Чеська мова (чеськ. čeština, ’чещина’) — слов’янська мова, належить до групи західнослов’янських мов. Чехізми (богемізми) – запозичення в українській мові із чеської. Іван Франко перекладав чеську літературу, написав низку статей на укр. теми до чеських видань, у тому числі і до енциклопедії «Ottův Naučný Slovnik».

Чеська мова розпадається на кілька діалектів, носії яких в цілому розуміють один одного. В даний час під впливом літературної мови кордони між діалектами стираються. Чеські діалекти поділяються на 4 групи: Чеські говірки (з розмовною чеською в якості койне), Центральноморавська група говірок (ганацька), Східноморавська група говірок (моравсько-словацька), Сілезькі говірки.

Як у багатьох споріднених мов, які розвивалися довгий час незалежно, подібно звучать чеські і українські слова, що нерідко мають різний і навіть протилежний зміст (наприклад, čerstvý – свіжий; pozor – увага; město – місто, hrad – замок; ovoce – фрукти; rodina – сім’я, і інші, так звані помилкові друзі перекладача). Чеська мова використовує алфавіт на латинській основі з численними діакритичними знаками та одним диграфом ch(який має статус літери).

Чеська мова належить до слов'янської групи (західна підгрупа) індоєвропейської сім'ї. Її найближчий родич - словацька мова. Кількість носіїв - 12.000.000. Для 11 млн осіб вона є рідною, в т.ч. 10 млн в Чехії, півмільйона в США, 70.000 у Словаччині, 50.000 в Канаді, 30.000 у Німеччині.
Всупереч поширеній думці, іноземними мовами володіє незначна частина чехів (готельно-ресторанний персонал не в рахунок). Якщо ви збираєтеся відвідати Чехію - присвятіть кілька місяців занять вивчаючи чеську: вона відносно проста у вивченні і розкриє вам українську мову з несподіваних сторін!

Взявшись за підручник, зверніть увагу на два пункти:

 1. Знак наголосу над гласною означає не наголос як такий, а довготу звука: такий звук тягнеться приблизно вдвічі довше звичайного. При цьому інтонаційний наголос падає завжди на перший склад слова, а якщо перед словом є односкладовий склад - то на цей склад. Якщо ж слово дуже довге, то на кожен непарний склад падає побічний наголос.
 2. Буква ř читається не [рж], як втовкмачують розмовники, а, в більшості випадків, як один цілісний м'який, злегка гаркавий звук rž, середній між  [р] і [ж] і утворюється з м'якого [рь] (наприклад, tr'i -> tři, r'eka -> řeka). У меншості випадків (поряд з глухими приголосними і на кінці слова) ř читається як цілісний м'який, злегка гаркавий звук, середній між українськими [р] і [ш].

У чеській мові виділяється 4 групи діалектів: власне чеські, ганацькі, ляські (силезькі) і моравсько-словацькі. Літературна чеська мова сформувався на базі середньо-чеських говірок.

Офіційною державною мовою чеська ставала двічі. Спочатку в XV столітті, після того як сформувалися основні літературні норми і правила, а потім - на початку ХХ ст. Справа в тому, що на початку XVII століття, після фатальної битви біля Білої Гори, Чехія три століття перебувала у складі Австро-Угорської імперії, якою правили представники німецького дому Габсбургів. З метою зміцнення своєї влади Габсбурги прагнули посилити вплив німецької мови. Однак корінне населення Чехії зберігало вірність рідній мові і намагалося розвивати її. У 1918 р Австро-Угорщина розпалася, і 2 роки потому чеська мова знову набула статусу офіційної.

Фонетичні особливості чеської мови: фонологічно значуще протиставлення довгих і коротких голосних (над довгими на письмі ставиться значок наголосу, про це див. вище), який є також у словацькій, сербській тахорватській мовах (приклади: dráha 'шлях, дорога', drahá 'дорога' ); перехід праслов'янських сполучень типу tort, tolt в trat, tlat (наприклад, * gord' -> hrad і * golva -> hlava), який мав місце також у словацькій і в південнослов'янських мовах; перехід g -> дзвінке h (наприклад, bog' -> Buh і gora -> hora), що мав місце також у словацькій, українській, білоруській, верхньолужицькій і в північних діалектах словенської мови; втрата * ь і * ь в слабкій позиції і перехід їх у e в сильній позиції (наприклад, * dьnь -> den і * s'n' -> sen) - як у польській; переходи tj -> ts і dj -> dz, характерні для західнослов'янських мов; загальне для всіх західнослов'янських мов збереження поєднання dl; почався в XIV столітті перехід а, u між м'якими і після м'яких приголосних у е, i, í (наприклад, cut -> cit 'почуття', l'ud -> lid, kl'uč -> klíč, čáša -> čiše, duš'a -> duše); перехід ó (довгого о у споконвічних словах) в uo, а потім у ů; перехід y -> i; закріплення наголосу на першому складі, характерне також для словацької та верхньолужицької мов; середньоєвропейського (а не велярного) l; наявність складових l і r (наприклад, vlk, smrt, nesl), як у сербській та хорватській; переважання твердих приголосних фонем, що зберігають твердість і перед голосними переднього ряду; наявність 3 пар твердих / м'яких приголосних фонем t / t ', d / d', n / n '; чергування коротких голосних з довгими голосними і дифтонгів ou в межах однієї морфеми (list / lístek, moje / můj, dub / doubek).

Ілюстрацією до пункту про складових l і r служить чеське речення Strč prst sкrz krk! 'Простроми палець через горло!'. На письмі тут немає ні однієї голосної, однак чех вимовляє подібну фразу легко. При проголошенні "безмовного" складу з'являється неясний звук, що нагадує короткий російський [и].

Морфологія чеської мови характеризується різноманітністю типів відмінювання іменників, різноманітністю типів дієвідміни презентних форм дієслів, відсутністю простих минулих часів.

Перші пам'ятники писемності датуються кінцем XIII століття. У XIV столітті існував єдиний тип літературної мови. У XV-XVI ст. чеська літературна мова стабілізується, але з 1620 до кінця XVIII ст. її розвиток було перервано, оскільки при Габсбурзькій династії офіційною мовою була німецька.

Чеський літературна мова відроджується в кінці XVIII - початку XIX століть на основі літератури XVI - початку XVII ст., що надало їй книжкового характеру. У XIX ст. у відродженні літературної мови і формуванні чеської нації велику роль зіграли діячі чеського Відродження І. Добровський - автор першої наукової граматики чеської мови (1809) - і І. Юнгман - автор п'ятитомного чесько-німецького словника (1835-39).

Розмовною мовою сільського і міського населення залишалися діалекти і формуються інтердіалекти. Велике поширення одержала obecná čeština - інтердіалекти, що стали щоденною мовою широких верств чеського населення; вони відрізняються від літературної мови значними структурними особливостями.
Писемність - на основі латинської графіки з додаванням численних діакритичних знаків.

Про діалекти чеської мови

Загальноприйнята (стандартна) чеська мова, якою розмовляють в Чехії (Богемія, Сілезія, Моравія - застарілий територіальний поділ Чехії) і якуможна почути в розважальних передачах на телебаченні, мораване ніколи не вважали своєю мовою, тому що для них це всього лише діалект.

Мова
У нашої рідної мови є багато подібностей, з якими ми знайомимося вже з моменту появи на світ. Не будемо надто скромними: кожен чех, нехай буде  із Богемії, Сілезії або Моравії, досить добре орієнтується в варіаціях чеської мови. Якщо мова йде про спілкування в сім'ї або з друзями і знайомими, то ми використовуємо чеську мову в природному для нас вигляді.
Можна сказати, важливо не те, як ми говоримо, а те, що ми хочемо сказати. У таких ситуаціях в Моравії вживаються традиційні говірки. Звичайно, завжди потрібно враховувати вік мовця, його освіту і інші фактори. У нашій мові досі збереглися численні елементи різних діалектів. Чому ця тенденція зберігається?

А почалося все з "ú" і "ý"
У мові завжди відбивається історія місця і його жителів. У Моравії, яка розвивалася як частина чеської держави (іноді більше, іноді менше самостійна), не існував великий міський центр великого значення, як, наприклад, Прага в Чехах (згадаємо, наприклад, положення Праги під час народного відродження). Кордон між Богемією і Моравією був досить істотний, про що свідчить і сучасна мова.

Чеська мова в Богемії і чеська мова в Моравії є подобою народної мови, яка вже у восьмому столітті почала відділятися від решти слов'янських мов. У період пізнього середньовіччя відбулося багато змін, в результаті яких з'явилися знайомі нам говірки. Старі голосні ú і ý постійно розвивалися. Так, наприклад, застарілі форми "muka" (борошно), "mlýn" (млин), які ще в чотирнадцятому столітті існували на території Богемії і Моравії, перетворилися в "mouka", "mlejn" в Богемії і в Ганацьких говірках.

Чи говорять в Моравії літературно?
Встановилася думка, що в Моравії говорять  літературною чеською мовою. Насправді ситуація дещо складніша. Якщо послухати звичайну розмову в якомусь моравському селі, можна буде легко почути один з моравських діалектів. У разі, коли мораванин спілкується з людиною, яка приїхала з іншого кінця республіки, то діалектні вирази він уже майже не використовує, тому що він розуміє, що його діалект привертає увагу, що ним говорять тільки там, де він живе. Ось це намагання не говорити на своєму діалекті і робить мову мораванина схожою на літературну чеську мову. Іншими словами, вибору немає.

У Моравії і по сьогоднішній день діалекти збереглися досить добре (зникає лише частина діалектного словникового запасу). Це і є причиною того, що в Моравії не розвинулася ніяка загальна відмінна мова, як, наприклад, сталося в Богемії. У Богемії локальні діалектні говірки зникли вже давно, і жителі чеських міст цього регіону не вважають мову, яку вони використовують в спілкуванні зі своїм оточенням, якоюсь відмінною. Звичайно, не можна не відзначити так звану правильність мови мораван.

Так чому ж моравани не приймуть регіональну широко поширену чеську мову за свою? Відповідь проста: тому що вона для них є ні чим іншим, ніж просто іншим діалектом. Майбутнє покаже, як вплине стандартна чеська мова, яка ми чуємо на телебаченні і по радіо, на мовну ситуацію в Моравії. Поки що ніякого значного впливу не видно. І причина навіть не в тому, що самі моравани противляться чеській із ЗМІ. Скоріше, справа в чужорідності і регіональності моравських діалектів. Поки що ЗМІ не є засобом поширення фразеологізмів і модних слів; досить згадати зборот "to neřeš" (Не бери в голову, забий) або що стало популярним перейняте з англійської мови вигук подиву "wow!", яке можна почути навіть в дитячому садку, або "pa", так улюблене слово при прощанні.

 Фонетика чеської мови - правила читання

Правила читання
Чеська мова користується латинськими літерами і більшість букв читається так, як пишеться.

a [a] b [б] c [ц] č [ч] d [д] e [е] f [ф] g [г] h [г] ch [х] i [і] j [й] k [к] l [л] m [м] n [н] o [о] p [п] r [р] ř [рж] s [с] š [ш] t [т] u [у] v [ в] y [іи] z [з] ž [ж]

Деякі звуки вимагають пояснення:

h - вимовляється як українська г (те, що називається ГЕКа).

ř - цей звук ви зустрічали в прізвищах Пржевальський і Ржевський. Коли ви будете розмовляти з чехами, зрозумієте, як правильно вимовляти цей звук і знайдете свій спосіб його освоїти. Головне - пам'ятати, що це один, а не два звуки.

y - це середній звук між і і и (чехи, між іншим, не вміють вимовляти наше українське и). Якщо ви будете вимовляти його як и, то однозначно будете зрозумілі.

Літери q, w і х використовуються тільки у запозичених словах.

Xylofon. Quebec. Whisky.

Букви з гачками:

á [a:] ď [дь] é [е:] ě [е] í [і:] ň [нь] ó [о:] ť [ть] ú [у:] ů [у:] ý [ій:]

Літери á, é, í, ó, ú, ů, ý - це букви з чаркою (čárka) або кружечком (kroužek). Ці букви дають звуки довгі, тому вимовляються як би під наголосом.

Літери ú і ů дають один і той самий звук. Просто при написанні буква ú пишеться на початку слів, а ů в кінці і середині.

Ще один знак над чеськими літерами:

- Так званий háček [га: чок]. Якщо ви були уважні, то прочитали українське г правильно. Цей знак використовується тільки в однієї голосної - ě [є]. Але зате активно вживається з приголосними. Крім букв č [ч] ř [рж] š [ш] ž [ж] його можна зустріти з буквами d, n, t. Тоді ці букви читаються м'яко ď [дь] ň [нь] ť [ть].

Запам'ятайте, що чарка/риска подовжує звуки, а гачок пом'якшує літери.

 Правила читання в чеській мові

1. Якщо м'які приголосні (c, č, j, ď, ň, ř, š, ť) стоять перед e, то позначення м'якості переноситься на цю букву:
dĕlo - гармата, знаряддя
tĕlo - тіло
nĕco - що-небудь, будь-небудь

2. d, t, n пом'якшуються також перед голосними i і í. У цьому випадку спеціального позначення м'якості не потрібно:
kniha [кніhа] - книга
nic [ниць] - ніщо
dílo [ді: ло] - справа, витвір

3. Перед голосними e, é, y, ý приголосні d, t, n залишаються твердими:
délka [де: лка] - довжина
tenor [тенор] - тенор
dýha [ді: ha] - фанера
typ [тип] - тип

4. Дзвінкі приголосні оглушаются в кінці слова і перед глухими приголосними:
krev [kref] - кров
polévka [poléfka] - суп
tužka [tuška] - олівець

5. Глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються як дзвінкі:
prosba [прозба] - прохання
kdy [гди] - коли
kde [где] - де

6. Літера ř
Специфічний звук чеської мови, який за звучанням можна порівняти зі звуками російської мови [рж], [рш]. Вимовляється як один звук.
a) ř [рж] - дзвінкий. Вимовляється перед голосними і дзвінкими приголосними: řeka, říše.
b) ř [рш] - глухий. Вимовляється в кінці слова і після глухих приголосних: tři, křeslo.

7. Вимова приголосних перед ĕ:
a) d, t, n перед ĕ вимовляються м'яко: dĕti, tĕlo
b) Між v, f, p, b і ĕ з'являється додатковий звук [j]:
vĕž [вьеж] - вежа
obĕd [обьет] - обід
c) Між m і ĕ з'являється додатковий звук [ň]:
mĕsto [мнєсто] - місто
mĕsíc [мнєсіц: ц] - місяць; місяць(року)

8. Приголосні r і l.
Приголосні [r], [l] в чеській мові є складотворні (утворюють склад без голосного звука). При вимові такого складу з'являється неясний звук, що нагадує український [и] (цей звук потрібно вимовляти максимально коротко). Якщо склад, утворений r або l є першим, то на нього падає наголос: mrkev, vlk, krk.

9. Приголосний h.
Чеський звук [h] вимовляється як український [г]: had, hrad. У російській мові цей звук зберігся в вигуку "Ого!".
Звук [g] в чеській мові з'являється тільки в словах іноземного походження: gymnázíum.

10. Інші правила.
Поєднання zc читається "сц". Приклади:
zcela [сцела] - зовсім
zcukernatět [сцукернатет] - зацукритися

 Порядок слів в чеській мові

Порядок слів у чеському реченні гнучкий, але не довільний.

1.Визначається насамперед смисловою стороною, що є найважливішим для порядку слів. У реченні ми розрізняємо нову інформацію, стару інформацію і те, що утворює ядро ​​висловлювання.
У звичайних розповідних реченнях, в спокійному, що не емоційному висловленні ядро ​​висловлення буває в кінці речення. Такого ж порядку слів ми дотримуємося при підкресленні чого-небудь. Якщо ми хочемо звернути увагу читача на яке-небудь слово, ми ставимо його в кінець. Часто кінцем буває підмет, а ядром висловлювання - присудок (Přítel mi půjčil zajímavou knihu). Але це правило не завжди виконується (Přišel mi naproti můj přítel.)

У зв'язаному тексті речення зістиковуються так, що слідом йде речення,яке є наслідком того, що було ядром висловлювання у попередньому. (Mapu musíme před použitím v terénu orientovat. Orientovat mapu znamená postavit ji tak, aby horní strana [sever] byla obrácena k severu.) У реченнях з певним емоційним відтінком порядок слів буває зворотний (Zajímavou knihu jsem si přečetl. Doma zůstaneš.)

2.На порядок слів також впливає граматична побудова речення. Деякі члени речення мають своє постійне або звичайне місце.
Узгоджене означення стоїть, як правило, перед іменником. (dobrý člověk, zajímavý plán). Означення може стояти за іменником:

якщо воно поширене (vagony plně naložené uhlím),
якщо на нього падає логічний наголос (byly to činy vynikající),
в спеціалізованих виразах (sůl kamenná, kočka divoká), історичних назвах (Univerzita Karlova, Ceské vysoké učení technické).
Винятком є ​​усталені вирази: Palackého ulice, Verdiho Opery (vedle ulice Palackého, opery Verdiho) etc.
Неузгоджене означення стоїть, як правило, за своїм іменником (plán Prahy).
Додаток стоїть зазвичай після обумовленого іменника (Alois Jirásek, rodák z Hronova).

3.На порядок слів впливає і ритмічні покажчики (наголос у реченні). Наголос, як правило, падає на перший наголошений член речення, в підрядних реченнях такий наголос стоїть відразу за з'єднувальним прийменником, за відносним займенником або за прислівником, як зв'язним членом. (všichni se sešli; že se vrátil; aby mu dál; kteří se sešli; kde se dobře vaří). Відразу за сполучними сполучниками a, ale, avšak, kdežto наголос не падає (ale nekupuje si; avšak podivil se).

Використовувана література:

Jiří Melichar, Vlastimil Styblík. "Český jazyk. Přehled učiva základní školy".
Antonín Tejnor, Zdeněk Hlavsa a kolektiv. "Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních učilišť všech typů".

Оманливі слова у чеській мові

У чеськый, українськый і російській мові є багато спільного в лексиці. Ті, хто трохи володіє чеською, напевно знають, що сенс деяких слів можна просто вгадати, покладаючись на знання рідної української і, знаючи російську. Існує, все ж, багато слів, які звучать (або пишуться) майже так само, як в українській та в російській, але мають зовсім інше значення. Так слів багато, тому наведений нижче список ні в якому разі не претендує на повноту. Що стосується наголосу, прошу взяти до уваги те, що наголос в чеській мові відрізняється від звичного українському вуху наголосу у нашій мові. Він не такий виразний і вимовляється трохи інакше.
Отож,будьте уважні!!!

Чеське слово - переклад
rodina - сім'я
stůl - стіл
čerstvý - свіжий
pračka - пральна машина
chudý - бідний

banka - банк
světlo - світло
výlet - похід, екскурсія
pravý - 1) правий;2) відповідний;3)справжній;
odborný - спеціальний, професійний
pověst - 1) репутація; 2) сказання, легенда;
krásný - красивий
dávka - порція
zápach - сморід
pitomec - дурень
život - життя
kukla - маска
pas - паспорт, посвідчення
pás - пояс, стрічка, смуга
píchat 1) колоти, тикати; 2) трахати (жарг., розм.)
úkol - завдання
nástroj - інструмент
los 1) жеребок 2) лось
dělo - знаряддя, гармата
róba - ошатне вечірня сукня
svět - світ,
závod - 1) завод; 2) змагання
smetana - вершки
bylina - трав'яниста рослина, трава
blesk - блискавка (клімат)
pohoda - спокій, задоволення
pohanka -1) язичниця; 2) гречана крупа;

Скоромовки чеською мовою

Скоромовки (Jazykolamy) - це невеликі словесні ребуси, що служать для тренування мовного апарату, волі і терплячості. Дуже важливо звертати увагу на чітке вимовляння і виразну артикуляцію. Рекомендується вчити окремі скоромовки повільно, поступово збільшуючи темп. Однак, пам'ятайте, що перевантаження для мови хороших результатів теж не приносить.

Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.
Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.

Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.
Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
Strč prst skrz krk.
Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel.
Vlk strhl srně hrst srsti.
“O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivšísi lyžař!”
Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
Ještě štěstí, že se nesešli!
Sazeč dnes všecko nevysází.
Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
Strýc Šusta sušií švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek,...
Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
Královna Klára na klavír hrála.

 Чеські прислів'я та приказки

У чеській мові є безліч прислів'їв і приказок. Наведу кілька з них.

Vyhazovat peníze z okna. Кидатися грошима.
Викидати гроші з вікна.

Vstávat se slepicemi. Вставати ні світ ні зоря.
Вставати з курками.

Chodit po tenkém ledě. Ходити по тонкому льоду.

Mít knedlík v krku. Мати кістка в горлі.
Мати кнедлики в горлі.

Být v rejži. Сісти в калюжу.
Бути в рисі.

Zabít dvě mouchy jednou ranou .. Спіймати відразу двох зайців.
Вбити дві мухи одним ударом.

Bouře ve sklenici vody. Буря в склянці води.

Dát někomu nůž na krk. Повісити (звалити) що-небудь на кого-небудь.
Повісити що-небудь кому-небудь на шию.

Být v sedmém nebi. Бути на сьомому небі.

Dát / snést někomu modré z nebe. Дістати зірку з неба.
Дістати / піднести кому-небудь синяву з неба.

Dostat se / Jít k jádru věci. Досягти  суті справи.
Дістатися / йти до ядра справи.

Lije jako z konve. Ллє як з відра.
Ллє як з лійки.

Držet (někomu) palce. Вболівати за кого-небудь.
Тримати кому-небудь пальці.

Znát něco jako své boty. Знати щось як свої п'ять пальців.
Знати щось як свої черевики.

Chodit kolem horké kaše. Ходити навкруги.
Ходити навколо гарячої каші.

Найдовше слово в чеській мові

До особливо довгих слів (і видів слів) в чеській мові належать:

nejnezapamatovávatelnější (ho) - 25 (27) букв
nejneobhospodařavátelnější (mi) - 28 (30) букв
nejneosamostatňovávatelnější (mi) - 28 (30) букв
nejnevykrystalizovávatelnější (ho) - 29 (31) букв
nejnerestrukturalizovávatelnější (ho) - 32 (34) букв
nejnezdevětadevadesáteronásobitelnější (mi) - 38 (40) букв
nejnezdevětadevadesáteroznásobovávatelnější (mi) - 43 (45) букв

Ми б, звичайно, змогли придумати і довші слова і їх форми. Наприклад, в книзі М. Тешітіловой і колективу "Про чеську мову в числах" (вид. "Академія", Прага, 1987, с. 118) наведені слова:

nejnezpravděpodobnostňovávatelnější - 35 букв
nejzdevětadevadesáteronásobitelnější - 36 букв.

Однак, і про ці слова не можна зі стовідсотковою впевненістю сказати, що вони - найдовші, і Статут чеської мови може насилу визнати якесь слово за найдовше, незважаючи на те, що саме про це його часто просять. На те є кілька причин. В першу чергу не можна виключити того, що хто-небудь придумає слово такої ж або більшої довжини.

Якщо ж ми за всяку ціну захочемо цього, є можливість складати слова так, щоб вони не суперечили правилам чеського словотворення, і потім вже стверджувати, що створені нами слова - чеські. Тут  потрібно усвідомити, що подібні утворення - штучного походження, тобто мовні конструкції. Такі слова інколи не тільки важко вимовити, але і важко зрозуміти, що вони означають. Можна сказати, що, чим довше слово, тим рідше його можна почути в мові, зустріти в тексті. Такі слова також можуть стати засобом для гри слів.

Ось, наприклад, слово čtvrthrst складається з одних приголосних. Воно складене згідно однієї словотворчої моделі. Нарешті, можна навіть знайти контекст, в яких би ми могли вжити і слово čtvrtpravda. Адже є слово polopravda, то чому б і ні? Такі слова дуже легко можуть стати предметом уваги або гри слів в якомусь гумористичному оповіданні.

2. Історична довідка

Перші письмові згадки про чеську мову датують Х століттям, а вже в ХІ столітті з’явилися перші тексти чеською. На ХІІІ століття припадає розвиток літературної чеської мови, що мала за основу середньочеський діалект (празький). У цей же період з’являються перші пам’ятки літератури. У 1468 році виходить перша чеська друкована книга. В період гуманізму чеська стає повноцінною мовою науки і історії, співіснує разом із латиною. У  XVI-XVII століттях починається розквіт чеської літературної мови.

Але в 1620 році внаслідок поразки чеських військ на Білій Горі відбувається її занепад, натомість набувають вжитку німецька і латина.
 
Найбільш важким періодом для чеського народу були три чверті років з початку XVIII століття. І сама нація, і її мова, і чеська література стояли на порозі своєї загибелі. За цей період не вийшло жодної книги чеською мовою, та й самі чехи далеко не завжди користувалися рідною мовою. Чеською спілкувались переважно тільки неосвічені селяни. А чеські інтелігенти і аристократи вважали за краще використовувати німецьку мову. Ще й школою граматики в той час видавалися різні інструкції, в яких чеську мову було подано  як дуже мізерну і недостатньо сформовану для того, щоб можна було її в якійсь мірі застосовувати для спілкування, а тим більше вона не підходила для викладання. У результаті таких подій були всі передумови для того, щоб імператору Йосипу II повністю усунути чеську мову з ужитку в суспільстві, а також заборонити використовувати її в галузях, що стосується навчання, тобто заборонити викладання і чеської мови і, власне, чеською мовою.
 
Так, ухваливши рішення про проголошення німецької мови в якості загальноавстрійської, Йосип II ввів викладання нею в усіх середніх і вищих навчальних закладах в Чехії. Цей його вчинок викликав негативну реакцію з боку чеської нації, що й стало початком відродження не тільки чеської мови, але і чеської нації в цілому. Однак такий розвиток подій не був несподіваним. Початок відродження чеської народності, не бажаючи цього, поклала Марія Терезія - австрійська ерцгерцогиня. Прагнучи централізації, але зустрівши опір з боку чеської шляхти і аристократії, Марія-Терезія намагалася заручитися підтримкою простого народу. Так, відповідно до її наказу, був зроблений повний переклад Святого Письма чеською мовою і тисячі примірників були розповсюджені народу; були засновані кафедри чеської мови у військовій академії та у Віденському університеті; нові підручники були перекладені чеською мовою.
 
Чеське відродження історики поділяють на 3 періоди. Перший - кінець XVIII і початок XIX століття, другий період - 1820-1848 роки, і третій - з 1848 року до теперішнього часу.
 
Геласій Добнер, можна сказати, був засновником  Руху з відродження чеської нації. Учений займався збиранням матеріалів з історії Чехії та чеського народу. Існує безліч його праць, написаних латиною і німецькою мовами, в яких він описував історію самої країни, розвиток чеської політики і церкви, а також робіт на тему бібліографії, археології, і безліч інших тем. Геласій Добнер є засновником історичної критики в Чехії. Його учні і побратими надалі організовували неофіційні збори в Празі, на яких розглядалися питання, що стосуються так званої «чеської старовини». І в 1770 році на основі таких зборів з'явилося «Вчене суспільство». Цілями і завданнями цієї організації було поширення серед чеського народу інформації про історію Чехії, її багатому літературному та художньому доробку, про природні ресурси, тим самим відроджуючи інтерес народу до свого минулого і любов до своєї батьківщини. Його засновником був Ігнатій Борн, який був людиною освіченою і «страждав» вільнодумством. Він зібрав навколо себе молодих однодумців, велика частина яких, як і він сам входило в Орден піаристів. У 1784 році «Вчене суспільство» було перейменовано в «Королівське товариство наук». Членами товариства було написано безліч праць, що стосуються чеської політичної нації і чеської мови. Це були роботи з історії Чехії та видання столітньої праці «Захист чеської мови» Пельцеля (1775 рік), дослідження старовини Мікулаша Фойгта, роботи з історії та археології Вацлава Дуріха, чеська католицька Біблія Прохазки і Дуріха, Новий Завіт Дуріха (1786 рік). Найбільший вплив на відродження надали роботи Йосипа Добровського.
 
У цей же час створюється гурток, до складу якого увійшли політично налаштовані письменники, які працювали над відновленням і перевиданням старовинних чеських книг, над словниками і граматичними посібниками. Вони також розробляли повчальні книги для чеського народу. Саме вони і виступили засновниками чеської літературної мови, розвиток якої було зупинено в кінці XVII століття. Вони довго сперечалися через те, якою ж має бути літературна мова. Чи то без змін залишити старочеську мову, чи то на її основі розробити нову мову. Врешті-решт, була складена основа чеської літературної мови. Проте, багато хто з них, у боротьбі за чистоту мови, почали завзято прибирати з неї всі іноземні запозичення, це стосувалося не тільки літератури, а й науки. Утворювалося безліч неологізмів, в результаті чого нова мова стала незрозумілою не лише для іноземців, які в тій чи іншій мірі володіли «старою» чеською мовою, але і для самих чехів.
 
Приблизно в 1820 році з'являється нове покоління патріотів, дії яких спрямовані були в дещо інше русло. У цей же час створюється «Музей Королівства Чеського», що став центром чеської літератури і політичної діяльності чеських патріотів. Поряд з цим відтворюються пам'ятки давньої літератури Чехії. Деякі з них були справжніми, а деякі були підробками. Але всі вони внесли свій неоціненний внесок у формування чеської літератури та історії. У перших рядах цього руху стояв Вацлав Танка.
 
Величезний внесок у відродження чеської мови вніс Й. Юнгман. Його праці - «Історія чеської літератури» (1825 рік), «Розмови про  чеську мову» (1806 рік) - були спрямовані на розвиток чеської мови, відновлення її прав, на розвиток чеської літератури та відродження чеської історії. Завдяки зусиллям цього ученого на базі «Музею Королівства Чеського» було створено «Матіца Чеська» - відділення, в якому займалися виданням чеською мовою «Часопису» музею. Найбільш значною працею Й. Юнгмана був 5-томний чесько-німецький словник (1835-1839 роки). У ньому вчений зібрав не тільки різні словесні варіанти починаючи з часів середньовічної Чехії, але і робить спроби розширення словникового запасу сучасної чеської мови - в тому числі шляхом словотворчості, запозичення з сусідніх, братніх слов'янських мов. Роботи Юнгманна не втрачають своєї популярності та актуальності і сьогодні.
 
З 1848 року починається третій період  відродження, ознаменований романтичним і народним напрямком чеської поезії. Головні поети початку цього періоду - Коллар, з його "Дочкою Слави", і Челаковський.
 
Найбільш важким періодом для чеського народу були 75 років з початку 18 століття. І сама нація, і її мова , І чеська література стояли біля порога своєї загибелі. За цей період не було випущено жодної книги чеською мовою, та й самі чехи далеко не завжди користувалися рідною мовою. Наприклад, чеські інтелігенти і аристократи вважали за краще використовувати німецьку мову. У результаті таких подій у який правив у той час імператора Йосифа II були всі передумови до того, щоб повністю усунути чеську мову з ужитку в суспільстві, а також заборонити використовувати його в області, що стосується навчання, тобто заборонити викладання і чеської мови і чеською мовою . Що він і зробив.
 
Чеська мова не використовувався ані чеської аристократією, ані чеської інтелігенцією. Вони вважали за краще німецьку мову рідної мови. А школою граматики в той час видавалися різні керівництва, в яких чеську мову був представлений як дуже мізерний і не достатньо сформований для того, щоб можна було його в якійсь мірі використовувати для спілкування, а тим більше він не підходив для викладання на ньому.
 
Так, прийнявши рішення про проголошення німецької мови в якості загально-австрійського, Йосип II ввів викладання на ньому в усіх середніх і вищих навчальних закладах в Чехії. Цей його вчинок викликав негативну реакцію з боку чеської нації, що й послужило початком відродження не тільки чеської мови, але і чеської нації в цілому. Однак такий поворот подій не був несподіваним. Початок відродження чеської народності, не бажаючи цього, поклала Марія Терезія - австрійська ерцгерцогиня, яка, звичайно ж керуючись своїми міркуваннями, наказала перевести на чеську мову Святе Письмо і роздати його екземпляри народу. Також, саме вона заснувала у військовій академії та у Віденському університеті кафедри чеської мови, поряд з цим багато нові навчальні посібники вийшли на чеською мовою.
Чеське відродження історики ділять на 3 періоди. Перший - кінець 18 і початок 19 століття, другий період - 1820-1848 роки, і третій - з 1848 року до теперішнього часу. Геласій Добнер можна сказати був основоположником Руху з відродження чеської нації. Учений займався збором матеріалів з історії Чехії та чеського народу. Існує безліч його праць, написаних на латині і на німецькій мові, в яких він описував історію самої країни, розвиток чеської політики і церкви, а також робіт на тему бібліографії, археології, і безліч інших тем.
 
Геласій Добнер є основоположником історичної критики в Чехії. Його учні і побратими надалі організовували неофіційні збори в Празі, на яких розглядалися питання, що стосуються так званої «чеської старовини». І в 1770 році на основі таких зборів з'явилося «Вчене суспільство». Цілями і завданнями цієї організації було поширення серед чеського народу інформації про історію Чехії, її багате літературному та художньому доробку, про природні ресурси, тим самим відроджуючи інтерес народу до свого минулого і любов до своєї батьківщини. Його засновником був Ігнатій Борн, який був людиною освіченою і «страждав» вільнодумством. Він зібрав навколо себе молодих однодумців, велика частина яких, як і він сам входило в Орден піаристів. У 1784 році «Вчене суспільство» було перейменовано в «Королівське товариство наук». Членами товариства було написано безліч праць, що стосуються ської політичної нації і чеської мови. Це були роботи з історії Чехії та видання столітнього праці Бальбіну «Захист чеської мови» Пельцеля (1775 рік), дослідження старовини Мікулаша Фойгта, роботи з історії та археології Вацлава Дуріха, чеська католицька Біблія Прохазки і Дуріха, Новий Завіт Дуріха (1786 рік). Найбільший вплив на відродження надали роботи Йосипа Добровського.
 
У цей же час створюється гурток, до складу якого увійшли політично налаштовані письменники, які працювали над відновленням і перевиданням старовинних чеських книг, над словниками і граматичними посібниками. Вони також розробляли повчальні книги для чеського народу. Саме вони і виступили засновниками чеської літературної мови, розвиток якого було зупинено в кінці 17 століття. Вони довго сперечалися про те, яким же має бути літературний мова : Чи то без змін залишити старочеського мову, чи то на його основі розробити нову мову. Врешті-решт, була складена основа чеської літературної мови. Проте, багато хто з них, у боротьбі за чистоту мови, почали завзято прибирати з нього всі іноземні запозичення, це стосувалося не тільки літератури, а й науки. Утворювалося безліч неологізмів, в результаті чого новий мова стала незрозумілий не лише для іноземців, в тій чи іншій мірі володіли «старим» чеською мовою, але і для самих чехів.
Приблизно в 1820 році з'являється нове покоління патріотів, дії яких спрямовані були в дещо інше русло. У цей же час створюється «Музей Королівства Чеського», що став центром чеської літератури і політичної діяльності чеських патріотів. Поряд з цим відтворюються пам'ятки давньої літератури Чехії. Деякі з них були справжніми, а деякі були підробками. Але всі вони внесли свій неоціненний внесок у формування чеської літератури та історії. У перших рядах цього руху стояв Вацлав Танка.
 
Величезний внесок у відродження чеської мови вніс Й. Юнгманн. Його праці - «Історія чеської літератури» (1825 рік), «Чесько-німецький словник» (1835-1839 роки) і «Розмова про чеською мовою» (1806 рік) - були спрямовані на розвиток чеської мови, відновлення його прав, на розвиток чеської літератури та відродження чеської історії. Роботи Юнгманна не втрачають своєї популярності та актуальності і сьогодні. Завдяки зусиллям цього ученого на базі «Музею Королівства Чеського» було створено «Матіца Чеська» - відділення, на якому займалися виданням на чеській мові «Часопис» музею.
 Під час третього періоду історії відродження чеської мови розвиток чеської літератури, мови та науки отримало повну свободу від будь-яких утисків, заборон і переслідувань.
 
Під час третього періоду історії відродження чеської мови розвиток чеської літератури, мови та науки отримав повну свободу від будь-яких утисків, заборон і переслідувань. Зараз неможливо уявити Чехію без чеської мови…
 

3. Відео та  аудіо курси, уроки

Відео мовний курс 

Аудіо мовний курс:

4. Джерела, література та корисні посилання

http://lingvoportal.blogspot.com/search/label/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D...

5. Цікаві факти про чехію

 1. Пиво, яке варять у Чехії, вважається самим смачним.
 2. У Чехії існує заборона, завдяки якому в старому місті ви не виявите пластикові склопакети або ж супутникові тарілки, так як не дозволено псувати вигляд старого міста.
 3. Чехія займає перше місце в Європі за кількістю курців марихуани.
 4. Чехія є країною, в якій легалізовані наркотики. Однак, існують суворі норми: героїн – 1,5 грама, екстазі – 4 таблетки, марихуана – 15 грам, кокаїн – 1 грам, амфетамін – 2 грами.
 5. З кісток людських побудована Церква Костніца. Були часи, коли ця земля вважалася святою. Під час чуми, в 14 столітті, саме тут було поховано приблизно 30 тисяч осіб. У 18 столітті прийшли нові господарі, які розкопали цвинтар і звели Церкву Костніца саме з останків, викопаних з землі.
 6. У кафе Чехії комплексний обід вийде набагато дешевше, ніж якщо б ви приготували його будинку.
 7. У містах Чехії практично не зустрічаються палять люди. Ще рідше ті, які курять на ходу.
 8. У Чехії знаходиться Празький град. Він по праву вважається найбільшим замком у всій Європі.
 9. Для іноземців чеська мова є одним з найважчих, так як в цій мові є слова, які не існує голосних букв.
 10. Однією з найбільш високооплачуваних професій є ветеринар. У містах багато людей гуляють зі своїми вихованцями, і тут це вважається приємною необхідністю. В Чехії практично немає бездомних тварин. Придивившись, ви помітите безліч зоомагазинів, що свідчить про ставлення до друзів наших менших.
 11. Населення Чехії прекрасно розуміє наш російський жаргон і мати, однак таких слів не вживають. Для образи вони використовують назву тварин, наприклад, свиня або баран, а так же козел.
 12. Одна з найдавніших професій – проституція, і в Чехії вона узаконена.
 13. На вулицях ви не зустрінете жінку, яка йде на підборах, так як у них прийнято одягатися більш практично. Це пояснюється тим, що дуже незручно ходити в центрі по бруківці.
6. Фото