Шановні студенти!

Версія для друку

 Спеціалізація "Слов'янознавство"

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ СЛОВ'ЯН

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО"

На факультеті історичної освіти Ви можете здобути знання за спеціалізацією «слов’янознавство», програмою якої передбачено опанування студентами таких загальних наукових предметів як історія, етнографія, мистецтво, релігія, лінгвістика, а також спеціальних дисциплін, що вивчають суспільне життя слов’янських народів, їх міжнародні зв’язки та взаємини, матеріальну і духовну культуру слов’ян.

Спеціальність «слов’янознавство» відкриває перед студентом можливості фахової орієнтації в славістичних процесах, вивчати сучасні слов’янські мови (польську, чеську, словацьку, болгарську), відвідувати заняття зарубіжних фахівців із слов’янських країн. Наші випускники мають право здійснювати викладацьку діяльність у вищій та середній школі, працювати провідними спеціалістами у наукових закладах та науково-дослідних інститутах, у державних установах (у системі управління сферою культури та науки), перекладачами, співробітниками музеїв, архівів, туристичних фірм, займати посади в наукових центрах України та зарубіжних країн.