«ПЕДАГОГ ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

У медійній версії Василя Сухомлинського охарактеризовані новаторські підходи цього славетного українського педагога у царині теорії та шкільних практик педагогічної науки. Показано, що вони базувалися на принципах гуманізму, толерантності та любові, які мали сприяти реалізації головного завдання вчителя – формуванню вільної особистості, це докорінно суперечило головній меті офіційної радянської педагогіки, побудованої на засадах дисциплінарного авторитаризму та інкорпорації людини до соціального механізму, керованого комуністичною верхівкою