історичні конфронтації

«НА ТЕМНОМУ БОЦІ МІСЯЦЯ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

«На темному боці місяця». Інтернаціональні іммігрантські комуни в Україні (20-30 рр. XX ст.)». Капіталізм вільної конкуренції як і доба трансконтинентальних монополій не були благодійними акціями. І хоча комуністична доктрина зародилася у старій добрій Європі, практика соціалістичного експерименту лягла на Російську імперію з її національними домініонами, одним із яких була Україна. Волею історичних колізій владу у Росії у 1917 р. захопила міжнародна терористична організація відома як партія більшовиків. Їх спроба створити тоталітарне суспільство із безтоварною економікою закінчилася гуманітарною катастрофою. І тоді більшовицький очільник Ульянов-Ленін звернувся до зарубіжного робітництва із закликом допомогти «Батьківщині усіх трудящих». Дехто із так званих інтернаціоналістів наслідуючи апостолів Ісуса Христа примірив на себе роль апостолів новоявленої комуністичної місії, забувши про сумну їх долю. Скоро життя нагадало їм про це. Пройшовши через більшовицьке чистилище, замість комуністичного раю вони потрапили до сталінського пекла. І тоді живий позаздрив мертвим…

«ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛЕЦЬ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Сталін знищував своїх реальних і уявних ворогів без вагань. Непростими були стосунки у колишнього учня духовної семінарії із медициною. Насамперед – це був утилітарний підхід. Він використовував медицину як знаряддя репресій, створюючи центри бактеріологічної зброї, лабораторії отрут. І як усякий деспот серійний державний вбивця мав загострений інстинкт самозбереження. Був внутрішнім боягузом із комплексом ірраціональних фобій. Прагнув зберегти і продовжити своє життя за будь яку ціну. Досліди лікаря Богомольця давали йому надію. Раптова смерть Богомольця улила Сталіна у стан розгубленості  і розлютила його. Він так і не отримав чудодійний рецепт еліксиру вічного життя. Розповідають що при цьому сказав: «ти дивись, усіх обдурив».

"Повстання Северина Наливайка" за участю професора Журби М.А. | Пишемо історію

Розглядається антипольське козацько-селянське повстання українців 1594 - 1596 рр., на чолі з Северином Наливайком, якого прозвали українським Спартаком. Описуються ключові події антикріпосницького виступу пригнобленого українського населення проти шляхти.

«ЛИСТУВАННЯ ІВАНА IV» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПІДРОБЛЕНА ІСТОРІЯ

На основі аналізу листування царя Івана IV з його опонентом – Андрієм Курбським з’ясовуються ментальні засади заснованої на терорі опричної політики правителя Московії щодо підлеглого населення, відомого нащадкам як Іван Мучитель, що обернулася для московітів суспільною катастрофою у час «смутної доби».

«Заповіт Петра» за участю професора Журби М.А. I Підроблена історія

У руслі розгляду природи агресивної зовнішньої політики Московської держави початку XVIII ст. простежуються витоки та ідеологічне обґрунтування західного вектору російського експансіонізму. Реалізація геополітичних амбіцій Петра І, що мала довести право застряглих у Середньовіччі підданих московського самодержця використовувати зовнішні атрибути європейської цивілізації, втягла Московію в довготривалий військовий конфлікт, за участь в якому сотні тисяч «царських холопів» змушені були заплатити власним життям.

«Гетьман Пилип Орлик» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Розглядається життєпис славетного українського гетьмана Пилипа Орлика, який унаслідок жорстокої політики московського царя Петра І був змушений стати вигнанцем з рідної землі. Характеризується Конституція Пилипа Орлика, яка завдяки своєму унікальному демократичному духу на багато десятиліть випередила конституційні закони, розробниками яких були метри західної суспільно-політичної думки. Аналізується дипломатія гетьмана, зумовлена його непереборним прагненням захистити українські землі від московсько-російської експансії.

«Педагог Василь Сухомлинський» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

У медійній версії Василя Сухомлинського охарактеризовані новаторські підходи цього славетного українського педагога у царині теорії та шкільних практик педагогічної науки. Показано, що вони базувалися на принципах гуманізму, толерантності та любові, які мали сприяти реалізації головного завдання вчителя – формуванню вільної особистості, це докорінно суперечило головній меті офіційної радянської педагогіки, побудованої на засадах дисциплінарного авторитаризму та інкорпорації людини до соціального механізму, керованого комуністичною верхівкою.

«Микола Костомаров» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Подана драматична історія життя українського історика та громадського діяча Миколи Костомарова, який документально спростував низку базових імперських історичних міфів, що слугували російському самодержавству для обґрунтування легітимності поширення царської влади на терени України. Серед них горезвісна теорія «колиски трьох братніх народів».

«Україна за часів гетьмана Кирила Розумовського» за участю професора Журби М.А.I Пишемо історію

Охарактеризовано правління останнього гетьмана Лівобережної України – Кирила Розумовського упродовж якого очільник Гетьманщини був ініціатором прийняття та запровадження у суспільну практику низки законів спрямованих на збереження самобутніх ознак української державності та ефективно протидіяв уніфікаторській політиці московського уряду в Україні.

«Агатангел Кримський» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Представлений життєвий шлях всесвітньо відомого сходознавця та філолога татарського походження Агатангела Кримського, якому попри більшовицький ідеологічний тиск вдалося розбудувати Українську академію наук та стати засновником вітчизняної орієнталістики. Видатний вчений, який володів більш ніж шістдесятьма мовами та міг похвалитися енциклопедичним рівнем обізнаності навіть у вузьких галузях наукового знання став жертвою сталінського тоталітарного режиму.

Сторінки