історичні конфронтації

«Полтавська трагедія 1709 року» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Запропонована авторська версія місця України та її політичної еліти у подіях Північної війни. У контексті активізації зовнішньополітичної діяльності гетьмана Івана Мазепи, що була реакцією на пожвавлення уніфікаторських заходів Москви розглядаються передумови, причини та перебіг Полтавської битви 1709 р., що обернулася для українського суспільства катастрофою, оскільки її наслідком стала московська військова окупація та ще більше обмеження прав козацько-гетьманської держави. 

«Повстання гайдамаків 1768 року» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

У контексті складної геополітичної ситуації в якій перебувала Україна у другій половині XVIII ст. розглянуто Коліївщину 1768 р., що стала апогеєм повстанського гайдамацького руху проти соціально-економічне гноблення українського народу польською шляхтою. З’ясовано ганебну, зрадницьку роль російського уряду у знищенні гайдамацьких загонів, яку імперські історики намагалися замовчувати.

 

«Повстання Богдана Хмельницького 1648 року» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Розглянуто повстання українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким 1648 р. проти панування в Україні польської шляхти, яке стало реакцією козаків та селян на національне гноблення та поглиблення економічного тиску.

«Мстислав Удатний» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Розглядається дипломатична та військова діяльність давньоруського князя Мстислава Удатного, життя якого до останнього часу знаходилася під ідеологічним табу імперських істориків. Вагоме місце у біографії Мстислава удатного займає його перемога у Липицькій битві 1216 р. над військами очільникаВолодимиро-Суздальського князівства Юрія Всеволодовича від якого веде свою історію Московська держава.

«Феофан Прокопович» з участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Аналізується життєпис українського вченого Феофана Прокоповича, який доклав значних зусиль для розбудови Києво-Могилянського академії, а згодом був притягнений Петром І до розбудови імперських інститутів державного управління.

«Галицько Волинське князівство – наступник державності Київської Русі» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Розглядається історія Галицько-Волинського князівства як спадкоємця державотворчих традицій Київської Русі. Проаналізовано біографію Данила Романовича, життя якого було присвячене боротьбі за європейський вибір.

«Історія філософської думки в Україні» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Документальний історичний фільм «Історія філософської думки в Україні» за участю професора Журби М.А.

Розглядається тисячолітній процес формування української філософської думки від ченців Київської Русі до сучасних мислителів, що відобразила ментальність українського народу та базувалася на самобутньому трактуванні вищих моральних принципів у християнському, гуманістичному та національному дусі.

«Михайло Драгоманов» за участю професора Журби М.А. I Пишемо історію

Документальний історичний фільм «Михайло Драгоманов» за участю професора Журби М.А.

Розглядається доля історика, громадського діяча, поборника українського національно-патріотичного руху Михайла Петровича Драгоманова. Характеризується його становлення як знавця античної та української історії, викладацька діяльність в Україні та за її межами. Проаналізовано суспільні погляди мислителя, що сформувалися у демократичному середовищі Швейцарії та їх вплив на західноукраїнську народовську інтелігенцію.

 

Сторінки